Leven

Het Leven
Het leven zelve is een mooi geschenk Gods. Het bevat net zoveel schoonheden als men bereid is in te zien, afhankelijk van het menselijk bewustzijnsniveau. Men denkt vaak dat hoe meer je inziet, hoe moeilijker alles wordt, maar daar is niks van waar. Hoe meer men inziet, hoe meer men kan bewonderen en op bewuste wijze kan ervaren. Alles in het leven is een les, en elke les is een geschenk/zegen. Het is wel zo, dat hoe meer men begrijpt, hoe meer kracht men bezit, want “knowledge is power”. Dus de dingen worden niet moeilijker, maar er komt wel een grotere verantwoordelijkheid bij kijken “The more power you posess, the higher the responsibilities”.

Verantwoordelijkheden
Binnen de cultuur kan men ook stellen dat indien men zichzelf bewust bezighoud met winti’s, dat men bewust bezig is met bepaalde krachten. Dit wilt direct ook zeggen dat hier een grote verantwoordelijkheid aan is verbonden. Dus zij die er negatief mee om gaan, zullen er vroeg of laat voor moeten betalen. Zij die er oren naar hebben, verstaan de taal die hier wordt gesproken. De bewuste mens krijgt altijd een zwaardere straf vergeleken met de mens die onbewust negatieve uitingen tot stand brengt. Binnen de winticultuur is het dus van belang om: respect, zuivere communicatie én liefde als basiskenmerk en regel te hanteren.

Zoekende
In het leven zoekt men veelal naar antwoorden op de vele vragen die de mens vaak op de hart heeft. Deze antwoorden liggen bij de mens zelf. De mens wacht als het ware nooit op een antwoord, maar de antwoorden wachten op de mens. Dit omdat de mens klaar moet zijn om het antwoord te kunnen begrijpen en in te zien. Anders zou de mens er dwars doorheen kijken als een transparante glas. Er zijn op spiritueel gebied vele manieren om aan antwoorden te komen, maar ook op deze wijze zult u niet vaak antwoorden krijgen waar u nog niet klaar voor bent. Indien dit toch gebeurt zal het niet vaak een positief effect hebben op de mens, al beweert men al snel genoeg dat men er klaar voor is. In het leven is het dus belangrijk alles op zijn beloop te laten, en niet op te geven en het geloof in zichzelf stabiel te hanteren. Op deze wijze valt alles stap voor stap op zijn plek.

De winti’s waar een ieder mee gezegend is, bevatten alle antwoorden waarnaar men op zoek is. Deze zullen de mens voorzien indien men hier aan toe is, en dus ook het geloof kan tonen. Want zonder
geloof ooit te ontvangen, houd men de deur tot de antwoorden gesloten. Men kan hierin dus enkel zichzelf blokkeren, en winti’s zullen op deze manier de mens nooit blokkeren. “Ask, believe… and be open to receive!” We zijn tenslotte al voorzien van al onze benodigdheden, ver voordat we het leven zijn binnengekomen.